Header Ads

ภาครัฐและเอกชนตบเท้าประกาศความพร้อม มหกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีด้านพลังงาน Future Energy Asia and Future Mobility Asia 2024 ร่วมผลักดันประเทศไทยสู่แถวหน้าด้านพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคเอเชีย


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศความพร้อมในฐานะ เจ้าภาพการจัดงานประชุม Energy Regulators Forum (ERF) และการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงาน ระหว่างประเทศ (ERC) Forum 2024) ชี้ประเทศไทยพร้อมดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายพลังงาน สะอาด พร้อมเสริมทัพความยิ่งใหญ่ด้วยการผนึกกำลังพันธมิตะภาคเอกชน ดีเอ็มจี อีเว้นท์ เผยโฉมงานยิ่งใหญ่แห่งปี Fulture Energy Asia and Future Mobility Asia 2004 ในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียสู่การใช้พลังงานสะอาด กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายมาร์คัส เมกี ของประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ โกลบอลต์ เอนเอร์ยี ภูมิภาคเอเชีย เปิดเผยว่ จากข้อมูลของสำนักงานสารบนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) คาดการณ์ว่าการใช้พลังงานของโลกจะ เราปี 2002 2000 และภูมิภาคเอเรียเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการผลิตและความ ต้องการในการใช้พลังงาน เนื่องจาบาเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และมีการศึกษาวิจัยนวัตกรรม ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนั้น ความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคจึงเป็นวาระสำคัญที่ทุก ประเทศให้ความสนใจ และมองหาแทลดพ่อร์มที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและนโยบายด้านพลังงานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการมุ่งไปที่เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน

"ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคในฐานะการจัดการที่สะท้อนถึงความร่วมมือในระดับสากล และในปีนี้ ประเทศไทยแต่รียมจัดมหกรรมยิ่งใหญ่ด้านพลังงาน ใน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 หรืองานประชุมด้านพลังงานและนวัตกรรมยานยนต์แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้วสำหรับงาน Future Energy Asia และจัดเป็นครั้งที่ 3 สำหรับงาน Future Mobility Asia พร้อมด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตร และรวบรวมผู้แสดงสินค้าและบริการกว่า 300 ราย จากทั่วโลก มาร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านพลังงานและยาน ยนต์ที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมด้านพลังงาน ถานธนต์แห่งอนาคต และการประชุมสุดยอดผู้นำทาง อุตสาหกรรมพลังงาน"


นายมาร์คัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงาน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 มุ่งเน้นไปที่ ภูมิทัศน์ด้านพลังงานของเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย การดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) พลังงานจากไฮโดรเจนและ แอมโมเนีย พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีที่ควบคุมหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Climatetech) ห่วงโซ่อุปทาน และการขนส่งทางทะเล โดยมีธีมหลักคือการลดการปล่อยคาร์บอนผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสภาพภูมิอากาศ และยังมีการจัดการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้นำกว่า 500 คน นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดในปีนี้ คือ Future Energy Club จึงเป็พื้นที่วีไอพีที่มุ่งเน้นธุรกิจเฉพาะ เพื่อเชื่อมโยงผู้นำใน อุตสาหกรรมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน นักสร้างสรรค์ นักลงทุน และผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นพื้นที่เครือข่ายที่พร้อม ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้การเจรจาสำเร็จลุล่วงด้วยดี

งาน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแบ่งปันความรู้ กล ยุทธ์ และนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ทำให้ ประชาคมโลกสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนผ่านห่วงใช่คุณค่าของพลังงานในภูมิภาค ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม พลังงานและยานยนต์ในประเทศ ทั้งนี้ ความสำเร็จของงาน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2023 ที่ ผ่านมามีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 200 ราย จาก 70 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 17,458 คน จาก 70 ประเทศทั่วโลก โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้ทรงอิทธิพลด้านอุตสาหกรรมพลังงานที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ ความยิ่งใหญ่ของการจัดงาน Future Energy Asia & Future Mobility Asia 2024 ในปีนี้ คือการ สะท้อนให้เห็นถึงการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมสร้างความแข็งแกร่งทางพลังงานด้วยกัน โดย ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2557 จะมีการจัดประชุม Energy Regulators Forum (ERF) และการประชุมสัมมนา เชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ (ERC Forum 2024) อีกด้วย


นายอโศก บาร์กาวา กรรมการที่ปรึกษากลยุทธ์ สมาคมกำกับพลังงานระดับภูมิภาค (Energy Regulators Regional Association : ERRA) เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานในช่วง เปลี่ยนผ่านว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านพลังงานควรปกป้องประสิทธิภาพของระบบและตลาดของพลังงาน สมัยใหม่ โดยสร้างความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการ นวัตกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่ง ERRA เป็นเวทีหารือที่ สำคัญในระดับสากลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่เกี่ยวกับการ เปลี่ยนผ่านพลังงาน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำวาระด้านกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานจาก 48 ประเทศที่ เป็นสมาชิก มาร่วมงาน Future Energy Asia Exhibition and Summit ในปี 2557 นี้


ด้าน รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัด ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ (ERC Forum 2024) ที่จะจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ว่า การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากภาวะโลกร้อน มีส่วนสำคัญที่เปลี่ยนจากทัศน์ด้านพลังงานจากการพึ่งพาพลังงาน ฟอสซิลเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ซึ่งกระแสดังกล่าวนำไปสู่การเปลี่ยน ผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ไปทั่วโลก เป็นความท้าทายของทุกประเทศในการบรรลุเป้าหมาย ลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อร่วมมือกันรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศา เซลเซียส เมื่อเทียบกับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม

"การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาทั้งโอกาสและความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทาง พลังงาน การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม และสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมต่อกิจการพลังงานของประเทศไทยโดยรวม จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุม ERC Forum 2024 เพื่อเป็นเวทีประชุมหารือและ แลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) สำหรับการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบการ กำกับกิจการพลังงานของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเขียน" รศ. สุธรรม กล่าวปิดท้าย


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Future Energy Asia and Future Mobility Asia 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.futureenergyasia.com/delegatoregstration/ สำหรับตัวแทนองค์กร และที่ https://www.futureenergyasia.com/visitor-registration สำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดจน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน https://www.futureenergyasia.com/ และช่องทางโซเชียลมีเดีย @futureenergyasia

No comments

Powered by Blogger.