Header Ads

About Us

Conceptual Contents

Black Bull Biz News นำเสนอข่าวธุรกิจของบริษัทที่หุ้นทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทนอกเหนือฯ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาตามหมวดหมู่ที่ปรากฏในเมนู

เรานำเสนอ ข่าวธุรกิจของบริษัทที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แต่ ไม่นำเสนอข่าวหุ้นของบริษัท

หุ้น IPO หุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้

การแถลงอย่างเป็นทางการที่ประกาศว่า จะเพิ่มทุนหรือหุ้นสามัญ การ IPO หุ้น และการออกหุ้นกู้ นั้นแสดงถึง Business Direction หรือทิศทางธุรกิจ มีการระบุในแผนว่าจะนำเงินที่ได้นั้นไปทำอะไร

หุ้น IPO ที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ผลเป็นอย่างไร หุ้นกู้หลังจากได้ประกาศไปแล้วมีผู้ให้ความสนใจจองซื้อมากขนาดไหน ไม่ใช่ประเด็นที่เรานำเสนอ เพราะ ไม่ใช่เรื่องการทำธุรกิจ แต่เป็นเรื่องของการระดมทุน

Black Bull Biz News ให้ความสำคัญกับหมวด Business Direction และ Performance หรือผลการดำเนินงาน

Marketing

กิจกรรมธุรกิจซึ่งครอบคลุม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับเปลี่ยนรสชาติหรือบรรจุภัณฑ์ การทำ Promotion ลดแลกแจกแถม ฯลฯ จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้แถลงข่าวประกาศไว้หรือไม่

แต่ผลการตอบรับหลังสิ้นสุดกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะนำเสนอเช่นกัน เพราะ มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นอาจไม่ถึง 5% ของ Portfolio เว้นแต่ในกรณีที่มีมูลค่าทางการตลาดเกินกว่าครึ่งหรือเกือบทั้งหมดของ Portfolio เราจะนำเสนอหากมีตัวเลขยืนยันอย่างเป็นทางการ เช่น ผลการจัดงานแสดงสินค้า ยอดจองซื้อรถยนต์ ฯลฯ

เพราะความสำคัญของธุรกิจนั้นอยู่ที่ผลประกอบการ ที่แสดงถึงผลกำไร (หรือขาดทุน) ที่พร้อมจะยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ยอดขายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับรองผลการประกอบการว่าจะมีกำไร หากการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องไม่สามารถควบคุมต้นทุน หนี้สูญ เงินสดขาดสภาพคล่อง ฯลฯ

หมายเหตุ: หมวด Marketing นี้ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ลงให้เฉพาะข่าวของบริษัท SC Asset เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายให้ หรือกรณีที่เราสนใจไปร่วมงานแถลงข่าวเป็นกรณีพิเศษ

กระทิง ไม่ใช่ไก่ กา

กระทิงเป็นสัตว์ใหญ่ เมื่อโตเต็มวัย หนักเกินกว่าครึ่งตัน (500 kgs) ดังนั้น เนื้อหาข่าวที่ Black Bull Biz News โพสต์ จะต้องหนักแน่นมีสาระ ไม่ใช ข่าวกระจุกกระจิก ข่าวโชว์หนังหน้าแต่เนื้อหาสาระหยุมหยิม ยุง 

Style

Black Bull Biz News ลงข่าวด้วยสไตล์แบบเดียวกับสื่อชั้นนำของโลก อย่าง สำนักข่าวรอยเตอร์ เราไม่นิยมรูปภาพบุคคลคนเดียวหรือมากกว่าในแนวตั้ง เพราะปัจจุบัน สื่อออนไลน์ระดับโลกไม่นิยม แต่จะนิยมรูปภาพ Landscape หรือแนวนอนมากกว่า ลองดูรูปประกอบข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ ที่จับภาพหน้าจอมาให้ดูเป็นตัวอย่าง 👇


ข่าวที่มีรูปภาพประกอบข่าวเพียงรูปเดียวและเป็นรูปแนวตั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณา

เช่นเดียวกัน เราจะตัดรูปแนวตั้งออกหมด ยกเว้นรูปกราฟฟิกที่แสดงถึงเนื้อหาแต่ละส่วนดังตัวอย่างข้างล่าง


Work Methodology

ถึงแม้ Admin ไม่ได้มีทักษะถึงขั้นระดับ Programmer แต่เราก็เป็น Intelligence User เราจึงไม่ใช้วิธีการทำงานที่มีมาตั้งแต่สมัยที่เปรียบได้ว่าเป็น ยุคไดโนเสาร์ของ Internet คือเมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว

ณ ช่วงเวลานั้น Email ยังไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องของฟีเจอร์ต่าง ๆ ดังเช่นวันนี้ Hotmail ให้พื้นที่เก็บ 2MB ส่วน Yahoo ให้ 4MB แต่ ณ ปัจจุบันซึ่งก็ผ่านมาหลายปีแล้ว Yahoo ในพื้นที่เก็บถึง 1TB ขณะที่ Gmail ก็ให้ 15GB

ไม่ใช่สาวก Microsoft Office

Admin จึงไม่ทำงานด้วยวิธีการดั้งเดิมตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ฯ นั่นคือการดาวน์โหลดลงมาจากอินเทอร์เน็ต แล้วทำการอัพโหลดเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอีกครั้ง

การใช้ Microsoft Office มันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น ทั้งค่าลิขสิทธิ์ ค่าอินเทอร์เน็ต และระยะเวลาที่ต้องเสียเพิ่มมากขึ้นจากกระบวนการตั้งแต่ดาวน์โหลดไฟล์ เปิดไฟล์ กว่าจะได้คัดลอกข้อความข่าวมาใช้

การใช้ Google Docs เปิดไฟล์ Microsoft Words

ไฟล์ข่าวหลังจากคัดลอกข้อความข่าวมาใช้แล้ว มันก็คือไฟล์ขยะ เพราะไม่ได้ใช้มันอีกเลย เมื่อใช้ Google Docs เปิดไฟล์ ไฟล์ขยะดังกล่าวก็จะไปจัดเก็บใน Google Drive ซึ่งแชร์พื้นที่เก็บกับอีเมล ทำให้พื้นที่เต็ม การลบออกก็ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าอินเตอร์เน็ตอีกเหมือนกัน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนจากที่เสียแล้วครั้งหนึ่งตอนทำการเปิดไฟล์ฯ

ในขณะที่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแล้ว คือ

ใช้ Google Lens

คัดลอกข้อความข่าวออกจากรูปภาพที่ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายกระดาษข่าวที่ได้รับแจกในงานแถลงข่าว เวลาที่ใช้อาจมากกว่า การดาวน์โหลดไฟล์ข่าวแล้วทำการเปิดไฟล์ แต่ทำแล้วสนุกกว่า มีความรู้สึกว่าทันสมัย และที่สำคัญ ไม่ต้องเสียเงินกับการเป็นสาวก Microsoft Office และไม่ต้องฝืนสามัญสำนึกที่เคยมีประสบการณ์ในการทำข่าวด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการเอาไฟล์ขยะไปเก็บใน Google Drive แล้วต้องมาทำการลบออกในภายหลัง ซึ่งทั้งยุ่งยาก เสียเวลา และค่าใช้จ่าย

จึงต้องขออภัย ที่ไม่สามารถพิจารณาข่าวของ PR หรือแหล่งข่าวรายที่ส่งแต่รูปภาพและแนบไฟล์ข่าวมา

ก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่า ทำไมถึงขยันเขียนเกริ่นนำเสียยืดยาว แต่กับแค่ทำการคัดลอกข้อความข่าวแล้วนำมาวางในตัวอีเมล ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่ากันมากอย่างเทียบไม่ติด กลับ...

No comments

Powered by Blogger.