Header Ads

ไทยพาณิชย์ จัดงาน Digital Marketing Trends 2024 เจาะลึก AI ช่วยการตลาดเอสเอ็มอีเพิ่มยอดขายให้ปัง


ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน “Digital Marketing Trends 2024 เจาะลึก AI ช่วยการตลาดธุรกิจ SME” ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีจำนวน 100 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการรับมือกับความท้าทายในการทำธุรกิจ รวมถึงแนะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเจาะลึกการใช้ AI ในการทำ Digital Marketing เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch โดยมี นายศุภฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน SME Bangkok 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่สี่จากขวา) และนายภาสิต เขียววิชัย ผู้อำนวยการ SME Business Director สายงาน SME Partnership & Supply Chain ธนาคารไทยพาณิชย์ (ที่สามจากขวา) ให้การต้อนรับ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้รับฟังมุมมองเศรษฐกิจไทยในปี 2024 พร้อมเจาะลึกเทรนด์ธุรกิจเอสเอ็มอี จาก นางสาวชญานิศ สมสุข นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) พร้อมทั้งเรียนรู้การนำเทคโนโลยี AI และกุญแจของความสำเร็จในการใช้ AI ในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล จาก ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช Head of Robinhood Academy บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด นายบุรินทร์ เกล็ดมณี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) และนายนิธิ สัจจทิพวรรณ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloud Fulfillment นอกจากนี้ภายในงานยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญร่วมเป็นที่ปรึกษาและให้แนะนำด้าน Digital Marketing ให้ผู้ประกอบการ SME อาทิ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM การตลาดดิจิตอล และ การสร้างแพลตฟอร์ม ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจของลูกค้า SME ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจ, การบริหารจัดการลูกค้า, และการวางแผนทางด้านการตลาด ช่วยเพิ่มยอดขาย ระบบวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล พฤติกรรมลูกค้าอย่างเป็นระบบ บริษัท เฟเวอร์ลี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital provider ให้บริการรับทำระบบ CRM, Privilege, POS และทำการตลาดออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย และในแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงเป็น Channel partner กับแพลตฟอร์ม Alibaba.com แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ในรูปแบบ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ บริษัท นิช-เอสท์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นSCB Hosts 2024 Digital Marketing Trends Event: AI Strategies for SME Sales Growth


Siam Commercial Bank (SCB) recently organized a "Digital Marketing Trends 2024" event, focusing on the integration of AI to empower SME marketing efforts and drive sales. With a turnout of 100 SME entrepreneurs, the event aimed to equip participants with essential insights to navigate the evolving business landscape. Through comprehensive discussions on AI technology and its applications in digital marketing, attendees gained valuable strategies to enhance business expansion and ensure long-term success. The event was a pivotal component of SCB's Digital Bank with a Human Touch initiative, underscored by the presence of Mr. Suparit Mekaroonkamol, First Senior Vice President Director of SME Bangkok 1 Function (fourth from right), and Mr. Pasit Kheaovichai, Senior Vice President of SME Partnership & Supply Chain at Siam Commercial Bank (third from right), extending a warm welcome to all participants.

Entrepreneurs in attendance gained valuable insights into the 2024 Thai economy and SME business trends from Mrs. Chayanit Somsuk, Analyst ,Industry Analysis Division at the SCB Economic Intelligence Center (SCB EIC). Additionally, they were enlightened on the effective utilization of AI technology in marketing within the digital era by a panel of distinguished experts, including Dr. Chinawut Chinaprayoon, Executive Vice President (Digital Ecosystem Promotion Unit) Digital Economy Promotion Agency (depa), Dr. Phongsak Trintawat, Head of Robinhood Academy at Purple Ventures Co., Ltd., Mr. Burin Kledmanee, Executive Vice President of Readyplanet Public Company Limited, and Mr. Nithi Satchatippavarn, CEO and Co-founder of MyCloudFulfillment.


Furthermore, the event facilitated interactions with business partners proficient in digital marketing consultancy, catering specifically to the needs of SME entrepreneurs. Notable among these partners were Choco Card Enterprise Co., Ltd., renowned for its expertise in CRM, digital marketing, and platform creation tailored to maximize SME business benefits. Their services include business management, customer management, and marketing planning, leading to increased sales through precise data analysis and systematic customer behavior grouping. Feyverly Co., Ltd., specializing in digital solutions such as CRM, privileges, POS, and online marketing systems across various social media platforms, and as a channel partner with Alibaba.com, the world's largest B2B online trading platform. And lastly, Niche-Est Solutions (Thailand) Co., Ltd. stands out for its adeptness in software and application development, enabling businesses to optimize operations and achieve greater success.


ที่มา: ประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สุชีรา พินิจภารการณ์ โทร.094-5192251, sucheera.pinijparakarn@scb.co.th
สุดารัตน์ ชุณหรัต โทร.09-1757-7824 E-mail: sudarat.chunharat@scb.co.th


No comments

Powered by Blogger.