Header Ads

SCBX เปิดโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ เตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้ที่มั่นคง จองสะดวก เข้าถึงง่าย” แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เคาะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน เปิดจองซื้อ 14-20 มิ.ย. 2567 ผ่านช่องทางดิจิทัล


บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ทั้งนี้ มีอันดับเครดิตของบริษัทฯ ที่ 'AA+(tha)' แนวโน้ม 'Stable' และอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ 'AA+(tha)' โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน สะท้อนถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ให้ผลตอบแทนมั่นคง โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า "บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินการลงทุนให้กับคนไทย การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 นับเป็นการเปิดโอกาสอีกครั้งให้ผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้างสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนดี มีความเสี่ยงต่ำ ภายใต้สภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวน หุ้นกู้ของ SCBX ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ 'AA+(tha)' ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567) สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน กรอบการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์"

การนำเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทยังคงเน้นให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลทั้งหมด ครบจบในที่เดียวผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY ("แอป SCB EASY") เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงไปยังผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ SCBX กำลังดำเนินการจัดตั้ง SCBX Debenture Club คอมมูนิตี้ของผู้ถือหุ้นกู้ SCBX เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ

"วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม SCBX อันจะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้เราเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ SCBX จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนคงที่ตลอดระยะเวลาการลงทุนอีกด้วย" นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ทางช่องทางดิจิทัลผ่านแอป SCB EASY ซึ่งกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำหรับลูกค้าที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SCBX สามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจองซื้อหุ้นกู้โดยลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ผ่านแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

*อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567)

เกี่ยวกับบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี 12 บริษัทภายใต้กลุ่มฯ ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร (Banking Business) ธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Consumer and Digital Finance Business) ธุรกิจแพลตฟอร์มและเทคโนโลยี (Platform and Technology Business) รวมถึง Climate Technology มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัว รอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม


SCBX Unveils New Investment Opportunity in the Public Offering of 4-Year Debentures with 'Solid Return – Easy Subscription – Proactively Inclusive' offering 3.10% p.a. Coupon, Payable Semi-Annually, Opening for Subscription during June 14-20, 2024 via Digital Channel The highest credit rating among private firms at 'AA+(tha)' Level*


SCB X Public Company Limited (SCBX), a leading financial technology group in Thailand, is launching its public offering (PO) debentures in June 2024. The name-registered, unsubordinated and unsecured instruments come with a debentureholders' representative. The 4-year debentures carry a fixed annual interest rate of 3.10%, payable semi-annually. The minimum subscription amount is 1,000 baht, with increments of 1,000 baht thereafter.

Notably, SCBX holds an impressive credit rating of 'AA+(tha)' with a 'stable' outlook, as well as an issue rating of 'AA+(tha)' by Fitch Ratings (Thailand) Co., Ltd. as of May 10, 2024. Such high rating reflects SCBX's robust financial strength and signifies a relatively low-risk investment providing stable returns.

The subscription for individual investors will be conducted entirely through digital channel from June 14 to June 20, 2024. The end-to-end digital approach aims to streamline the process and enhance convenience.


Mr. Arthid Nanthawithaya, Chief Executive Officer of SCB X Public Company Limited (SCBX), said "The company places great importance on leveraging technology to democratize investment opportunities for Thais. The offering of the second issue of SCBX debentures in 2024 marks another opportunity for general investors to access high quality debentures with fixed and attractive returns and low risk amid volatile capital markets. SCBX's debentures have been assigned a 'AA+(tha)' credit rating by Fitch Ratings (Thailand) Limited, the highest credit rating for corporate public offering issued from early 2023 to present (as of May 30, 2024). The remarkable rating reflects SCBX's robust financial strength, prudent risk management framework, and creditworthiness equivalent to The Siam Commercial Bank Public Company Limited."

For this debenture offering, the company still strongly emphasizes on leveraging technology through end-to-end digital process, from subscription to scripless deposit, via the SCB EASY application. This application consolidates all necessary features on one convenient platform, enhancing efficiency and convenience for investors while delivering cost saving and attractive returns. Furthermore, SCBX is establishing the SCBX Debenture Club, an exclusive community for its debentureholders. The club will provide members with investment-related news and insights, trends in future world cutting-edge technologies, as well as a range of engaging educational activities.

"The principal objective of the issuance of these debentures is to unlock capital raising potential of SCBX, enabling the expansion and development of the SCBX Group's business operations. This will enable our organization to advance towards becoming a leading financial technology group in the region. We focuses on enhancing our competitive capabilities and drive long-term business value for the entire group. Furthermore, we are confident that SCBX debentures will present investors with an additional low risk rated instrument that delivers fixed yield over the duration of the investment period.", concluded Mr. Arthid.

Individual investors can conveniently subscribe for SCBX debentures through the SCB EASY application. The minimum subscription amount is 1,000 baht, with multiple of 1,000 baht. The subscription period will commence on June 14 until June 20, 2024. For more details of SCBX debentures, investors can visit:
Customers interested in subscribing for SCBX debentures are recommended to open an EASY-D debenture account through the SCB EASY application beforehand to ensure a smooth subscription experience.

Caution: Investing involves risks. Prior to making any investment, investors are advised to thoroughly study and understand the product's characteristics, return conditions, and associated risks.

Note: The registration statement and preliminary prospectus submitted to the SEC are currently pending effectiveness, which means the information provided may be subject to change. The allocation of the debentures will be determined at the discretion of the underwriters, and the specific distribution conditions can be found in the draft prospectus.

The prospectus provides detailed information on the bond underwriter's relationship with the bond issuer, which may cause a potential conflict of interest.

* The highest credit rating for corporate public offering issued from early 2023 to present (as of May 30, 2024).

About SCB X Public Company Limited (SCBX)

SCBX is the mothership of the financial technology business group, comprising 12 subsidiary companies that operate across three key business pillars: Banking Business, Consumer and Digital Finance Business, and Platform and Technology Business. In addition, SCBX also focuses on Climate Technology, aspiring to become 'The Most Admired Regional Financial Technology Group'. The company conducts its business with flexibility and prudence in governance and risk management and has possesses the potential to compete equally in global competitions.

No comments

Powered by Blogger.