Header Ads

CPNREIT ประกาศผลงานไตรมาส 1 ปี 67 ทำรายได้รวม 1,532 ล้านบาท โต 7.7% และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,067 ล้านบาท โต 11.9% จากปีก่อน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 ทำรายได้รวม 1,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดรับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกและภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้ง หลังประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนและต่อสัญญาโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตามแผนเรียบร้อย

นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ CPNREIT กล่าวว่า กองทรัสต์ CPNREIT มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของธุรกิจค้าปลีกและภาคการท่องเที่ยวไทย โดยธุรกิจศูนย์การค้าที่เป็นธุรกิจหลักของกองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันทั้ง 7 โครงการ มีการฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น โดยภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2567 ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ CPNREIT ลงทุนอยู่ในปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของของศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานอยู่ในระดับสูงอยู่ที่ประมาณ 93% มีจำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนการบริโภคภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 1,532 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากปีก่อน และมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,067 ล้านบาท เติบโต 11.9% จากปีก่อน อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ประกาศจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมก่อนการเพิ่มทุน จากประมาณการผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 พฤษภาคม 2567 ในอัตรา 0.3618 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

CPNREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกครั้ง จากความสำเร็จในการเพิ่มทุนและต่อสัญญาโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ได้ตามแผนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดย CPNREIT ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนทั้งสิ้น 1,053 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 10.20 บาทต่อหน่วย ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2567 ได้รับการตอบรับตามที่คาดการณ์ไว้ และได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 10,741 ล้านบาท รวมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกบางส่วน นำไปลงทุนต่อสัญญาสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า มูลค่ารวม 12,161 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - วันที่ 31 ธันวาคม 2582

การลงทุนในโครงการดังกล่าวจะช่วยรักษาระดับรายได้จากการดำเนินงานของ CPNREIT ให้มีความต่อเนื่องและเติบโตในระยะยาว และยังทำให้ CPNREIT ยังคงรักษาการกระจายความเสี่ยงจากแหล่งที่มารายได้ของโครงการและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน ตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์ประเภทศูนย์การค้าและค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยCPNREIT announces 1Q24 results with total revenue of Baht 1,532 million, increased by 7.7%yoy and net profit from investments of Baht 1,067 million, increased by 11.9%yoy, highlighted the potential of the largest REIT in Thailand following the success of capital raising and lease extension of Central Pinklao Project.

CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) has announced its operating results for 1Q24, whereby it earned a total revenue amounting Baht 1,532 million, an increase of 7.7%yoy. This increase is in line with the ongoing recovery of retail business as well as the tourism sector. Additionally, CPNREIT is again the REIT with the largest market capitalization in Thailand right after the success of capital raising and the lease renewal of Central Pinklao Project as planned.

Ms. Pattamika Pongsurayamas, Chief Executive Officer of CPNREIT Management Company Limited, in her capacity as the REIT Manager of CPNREIT, said that CPNREIT has shown strong performance in line with the recovery of retail business and the corresponding revival of Thai tourism. The shopping mall business - totaling seven projects, which is the core business of CPNREIT, has recovered rapidly with outstanding performance results. Overall, for 1Q24, the average occupancy rate of shopping malls and office buildings was at approximately 93%. The average number of customers using the shopping malls has also increased by 8%yoy, which reflects an improvement in domestic consumption and tourist spending. As a result, CPNREIT's total revenue amounted to Baht 1,532 million, an increase of 7.7%yoy, and its net profit from investments amounted to Baht 1,067 million, an increase of 11.9%yoy. Nonetheless, on 5 April 2024, the REIT Manager announced the distribution payment to the existing trust unitholders prior to the capital raising from the operation period from 1 January – 3 May 2024 at the rate of Baht 0.3618 per unit, the payment will be made on 17 May 2024.

CPNREIT is again the REIT with the largest market capitalization in Thailand. Based on the successful capital increase and the lease renewal of Central Pinklao Project as planned on 8 May 2024. CPNREIT issued and offered totaling 1,053 million trust units at the final offering price of Baht 10.20 per unit to existing unitholders and the general public during 23-29 April 2024, was well-received as expected and received totaling Baht 10,741 million. Together with some borrowed funds from financial institution, these funds were invested in the leasehold rights of Central Pinklao Project, with a total value of Baht 12,161 million for lease extension for another 15 years from January 1, 2025 - December 31, 2039.

This investment will support and continue to enhance CPNREIT's revenue growth in the long term and will also enable CPNREIT to maintain a well-diversified portfolio in terms of its revenue sources and locations of its assets, additionally reinforcing its position as the largest shopping center and retail REIT in Thailand.


ข่าวโดย:

แผนกประชาสัมพันธ์ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ทัตเทพ หัสขันธิ์เปี่ยมสุข (อั้มมี่) โทร. 092-414-9542 Email: hatatthep@centralpattana.co.th
นินัสรีน มะทา (มีมี่) โทร.082-426-3914 Email: maninasreen@centralpattana.co.th


No comments

Powered by Blogger.