Header Ads

เซ็นทรัลพัฒนา เปิดปี 2567 อย่างแข็งแกร่ง โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 รายได้รวม 12,234 ล้านบาท โต 19% และกำไรสุทธิ 4,154 ล้านบาท โต 28% จากปีก่อน


บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง ทำรายได้รวม 12,234 ล้านบาท โต 19% และกำไรสุทธิ 4,154 ล้านบาท โต 28% จากปีก่อน ชูความสำเร็จ เปิดโครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล นครสวรรค์ พลิกโฉมยกระดับเมืองใหม่แห่งภาคกลางตอนบน และเซ็นทรัล นครปฐม แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางนครปฐม เป็นศูนย์การค้าลำดับที่ 42 ของเซ็นทรัลพัฒนา (รวมเอสพละนาด และเมกา บางนา) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยโมเดลธุรกิจ The Ecosystem For All พัฒนาโครงการสร้างย่านการค้ากรุงเทพฯและต่างจังหวัดทั้งเมืองหลักและเมืองรอง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยงบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การบริโภคภาคเอกชนของไทยถูกขับเคลื่อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล เช่น โครงการ Easy E-Receipt อีกทั้ง ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคมีแน้วโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 จากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ และความชัดเจนในมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ยิ่งไปกว่านั้นการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจแบบผสม (Mixed-use Development) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ส่งผลให้ไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีผลประกอบการที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญในทุกๆ กลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักอาศัยที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อนหน้า โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,234 ล้านบาท โต 19% และกำไรสุทธิ 4,154 ล้านบาท โต 28% จากปีก่อน"

สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญในไตรมาส 1 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการศูนย์การค้าต่างจังหวัดอีก 2 แห่ง คือ เซ็นทรัล นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 และเซ็นทรัล นครปฐม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 ภายในโครงการได้รับการออกแบบที่ผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมด้วยร้านค้าชั้นนำที่ครบครันในการตอบโจทย์ทุกกิจกรรม พร้อมทั้งได้เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมเอสเซ็นท์ นครสวรรค์ และนครปฐม ในวันเดียวกับการเปิดตัวศูนย์การค้า โดยในไตรมาส 1 ที่ผ่านมานี้ การจองซื้อของทั้ง 2 โครงการ ได้รับการตอบรับดี นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวโครงการบ้านนิรดา วงแหวน-เอกชัย ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาอีกด้วย

เซ็นทรัลพัฒนา ยังคงวางแผนระยะยาวในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในแผน 5 ปีตั้งแต่ปี 2567-2571 วางแผนลงทุนทั้งสิ้น 121,000 ล้านบาท และในปี 2567 นี้ จะมีโครงการที่เปิดให้บริการใหม่ทั้งสิ้น 13 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ และเซ็นทรัล นครปฐม ซึ่งดำเนินการเปิดทำการเรียบร้อยแล้ว โครงการที่อยู่อาศัย 10 โครงการ และโรงแรมแห่งใหม่ที่ระยอง ซึ่งจับมือกับ International Chain ระดับโลก พร้อมทั้งเตรียมสร้างปรากฏการณ์ระดับโลก "The World's New Magnitude" ขยายย่านการค้าและธุรกิจในกรุงเทพฯ อีกหลายมุมเมือง เหมือนโมเดลเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสจำนวน 5 โครงการ มีพื้นที่ทุกโครงการรวมกันกว่า 2.2 ล้าน ตร.ม. และทั้งหมดนี้ อยู่บน Super Prime Locations รอบกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า แต่ละโครงการจะเป็น Flagship ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต และจะเป็น Landmark ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เตรียมพบกับโครงการแรกคือ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โครงการมิกซ์ยูสระดับโลก โดยพร้อมเปิดส่วนอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า Central Park ในปีหน้า 2568

บริษัทฯ ตอกย้ำการเป็นองค์กรยั่งยืนระดับโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) สูงสุดเป็นอันดับ 1 ระดับโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management & Development) จากการประกาศผล Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global นับว่าเซ็นทรัลพัฒนาติดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีโลก (DJSI World) ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และเป็นสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all และโมเดลธุรกิจแข็งแกร่งเป็น The Ecosystem for All ดำเนินธุรกิจในบทบาท 'Place Maker' ผู้พัฒนาพื้นที่ที่มากกว่าศูนย์การค้า ยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองทรัสต์ CPNREIT ประสบความสำเร็จในเพิ่มทุนและต่อสัญญาโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตามแผนเรียบร้อยแล้ว โดย CPNREIT ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนทั้งหมด 1,053 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 10.20 บาท ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2567 ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ และได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 10,741 ล้านบาท รวมกับเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอีกบางส่วน นำไปลงทุนต่อสัญญาสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า อีก 15 ปี มูลค่าทั้งสิ้น 12,161 ล้านบาท เรียบร้อยแล้วในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2567 เซ็นทรัลพัฒนา มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 42 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 42 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 16 โครงการ ต่างจังหวัด 23 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ, ศูนย์การค้าเอสพละนาด 1 แห่ง และศูนย์การค้าเมกา บางนา ภายใต้กิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง) คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังบริหารศูนย์อาหาร 35 แห่ง อาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 9 แห่ง โครงการที่พักอาศัย 36 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และโครงการแนวราบภายใต้แบรนด์ ESCENT TOWN (ทาวน์โฮม) ESCENT AVENUE (โฮมออฟฟิศ) NINYA (บ้านแฝด) NIYAM (บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่) และโครงการแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ NIRATI และ BAAN NIRATI


Central Pattana reports strong growth for Q1 / 2024 with total earnings of 12.234 billion baht, increase by 19% YoY and net profit of 4.154 billion baht, increase by 28% YoY


Central Pattana plc. is reporting strong and continued growth for Q1/2024, with total earnings of 12.234 billion baht, or a 19%increase from the previous year, and a net profit of 4.154 billion baht, or a 28% increase from the previous year. Celebrating the success of opening the mixed-use projects, Central Nakhon Sawan, which elevates the upper central region, and Central Nakhon Pathom, the 42nd shopping center under Central Pattana (including Esplanade and Mega Bangna), serving as the new landmark in the heart of Nakhon Pathom. They are driving the country's economy with The Ecosystem For All business model and contributing to the development of shopping districts in both major and secondary cities in Bangkok and provinces.

Ms. Naparat Sriwanvit, Chief Financial Officer and Senior Executive Vice President, Finance, Accounting and Risk Management for Central Pattana plc, said: "private consumption in Thailand was mainly driven by an increase in the number of tourists entering the country compared to the previous quarter, as well as government stimulus, Easy E-Receipt. Consumer confidence index trend may improve in 2H24 thanks to government budget disbursement and more clarity on government stimulus campaigns. Moreover, this is also a result of implementing the Mixed-use Development strategy, which is a strength of the company, leading to improved performance in the first quarter of the fiscal year 2024. Central Pattana Public Company Limited has seen significantly better operational results across all business segments compared to the previous year, especially residential business of which the revenues almost doubled. The Company reported total revenue of Baht 12.234 billion baht, and net profit of Baht 4.154 billion baht, growing 19% and 28% YoY, respectively.

For significant business activities in the first quarter, the company has launched two more provincial shopping center projects: Central Nakhon Sawan on January 31 and Central Nakhon Pathom on March 30. Within these projects, a blend of local identity and comprehensive leading stores has been incorporated to cater to various activities. Additionally, condominium projects, ESCENT NAKHON SAWAN and ESCENT NAKHON PATHOM, were launched on the same day as the shopping centers. Both projects received positive responses in terms of bookings during the past quarter. Lastly, the Company also launched 1 low-rise project, BAAN NIRADA WONGWAN-EKKACHAI, in January.

Central Pattana continues its long-term investment plan, with a total investment of 121 billion baht planned over the 5-year period from 2024 to 2028. In 2024, there are 13 new projects scheduled to be launched, including Central Nakhon Sawan and Central Nakhon Pathom, which have already commenced operations. These projects comprise 10 residential developments and a new hotel in Rayong, partnering with a global-level International Chain. In addition, Central Pattana is gearing up to create a global phenomenon, "The World's New Magnitude," expanding commercial and business districts in various parts of Bangkok, resembling the models of major cities worldwide. We will develop five mixed-use projects with a combined area of over 2.2 million square meters. These projects will be located in Super Prime Locations around Bangkok, situated on major roads and connected to the skytrain. Each project will be a flagship that meets the needs of future living and will be a landmark attracting tourists from around the world. Prepare to meet the first project, "Dusit Central Park," the opening of the office building and the Central Park shopping center next year, 2025.

The company reaffirms its global sustainability status by being selected as a member of the highest-ranking Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) as the number 1 globally in the Real Estate Management & Development sector. This recognition comes from the Sustainability Yearbook 2024 by S&P Global. Central Pattana has been selected for the 6th consecutive years on DJSI World, 10th consecutive year on DJSI Emerging Markets, and the 6th consecutive years on S&P Global Sustainability Yearbook. Reflecting our brand purpose 'Imagining better futures for all', emphasizing a robust business model known as 'The Ecosystem for All,' with a role of the 'Place Maker' who creates spaces beyond shopping centers, aiming to uplift living standards, support communities, and protect the environment, thus contributing to sustainable economic growth.

Furthermore, on 8 May 2024, CPNREIT successfully executed its capital increase plan for the contracts of Central Pinklao project as planned. The offer for additional trust units to existing unit holders and the general public, held from April 23-29, 2024, was well-received and achieved the anticipated success. CPNREIT issued and offered a total of 1,053 million trust units at a final offering price of 10.20 baht per unit, raising a total of 10.741 billion baht, including additional capital and some borrowed funds from financial institutions. These funds will be invested in extending the lease rights for the Central Pinklao project for another 15 years, with a total value of 12.161 billion baht, has been completed on May 8, 2567.

As of Q1/2024, Central Pattana currently manages 42 projects: 42 shopping centers – 16 in Bangkok and perimeter, 23 projects in provincial Thailand, and 1 project in Malaysia, 1 Esplanade shopping center, and 1 Mega Bangna shopping center (under joint venture), and 17 community malls, making a total net leasable area of 2.3 million sqm. The company currently manages 35 food courts, 10 office buildings, 9 hotels and 36 residential projects, which include condominiums under the brands: ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL and BELLE GRAND RAMA 9 and low-rise projects under the brands: ESCENT TOWN (townhomes), ESCENT AVENUE (home-offices), NINYA (semi-detached houses), NIYHAM (luxury detached houses) and a variety of low-rise projects under the brands: 'NIRATI' and 'BANN NIRATI'


ข่าวโดย:

แผนกประชาสัมพันธ์ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
ทัตเทพ หัสขันธิ์เปี่ยมสุข (อั้มมี่) โทร. 092-414-9542 Email: hatatthep@centralpattana.co.th

นินัสรีน มะทา (มีมี่) โทร.082-426-3914 Email: maninasreen@centralpattana.co.th


No comments

Powered by Blogger.