Header Ads

SCB คว้า 5 รางวัลจาก 5 สถาบันชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินดิจิทัลสำหรับธุรกิจ


ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Digital Juristic & Payment พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา เจริญวิวัฒนศิลป์ ผู้อำนวยการอาวุโส Transaction Banking Product Solution นางสาวประทานพร วีรานุวัตติ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Payment and Liquidity นายธนา หาญอาษา ผู้อำนวยการ Retail Payment Ecosystem and Cross Border และนางสาวปิยมาศ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการ Business Banking Non Lending Product ประกาศความสำเร็จคว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2566 จาก 5 สถาบันชั้นนำระดับสากล สะท้อนถึงศักยภาพในการนำขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโซลูชันและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ที่ช่วยเสริมแกร่งศักยภาพและยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์ "Digital Bank with Human Touch" ยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่เชื่อมถึงกันในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ ด้วยบริการทางการเงินที่รู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและรู้ใจลูกค้าผ่านความรู้สึกอย่างแท้จริง


นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Digital Juristic & Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "ภายใต้กลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ธนาคารมุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงใจลูกค้าแต่ละราย พร้อมตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมในทุกมิติ โดยตลอดปี 2566 ที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าธุรกิจที่ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโตกว่า 24% จากปี 2565 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสำเร็จในการนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นโซลูชันและนวัตกรรมการเงินอันนำสมัยสำหรับการทำธุรกิจ ที่ช่วยสร้างรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มความเร็วและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ทางการเงินที่เชื่อมถึงกันในทุกช่องทางแบบไร้รอยต่อ จนสามารถคว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศด้านโซลูชันและนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าธุรกิจ ประจำปี 2566 จาก 5 สถาบันชั้นนำระดับสากลมาได้อย่างภาคภูมิ"

โดย 5 รางวัลความเป็นเลิศระดับสากล ประจำปี 2566 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับ ประกอบไปด้วย

  1. รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านโซลูชัน API ในประเทศไทย (Best Bank API Solution in Thailand) จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. รางวัล Best Mobile Payments & Authorization Solution in Thailand จัดขึ้นโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับรางวัลจากแอปพลิเคชันแม่มณี โซลูชันทางด้านการรับชำระเงินแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ
  3. รางวัลช่องทางชำระเงิน QR Payment ข้ามพรมแดน (Cross Border QR Payment) จาก Digital CX Awards 2023 จัดขึ้นโดย The Digital Banker ซึ่งมอบประสบการณ์การชำระเงินอย่างไร้รอยต่อให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่าน Thai QR Code Payment
  4. รางวัล ธนาคารยอดเยี่ยมด้านดิจิทัลโซลูชัน (Best Bank for Digital Solution) จัดขึ้นโดย Asian Money นิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย*
  5. รางวัล Most Innovative Digital Bank Thailand 2023 จัดขึ้นโดย Global Business Review นิตยสารด้านการเงิน นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแวดวงธุรกิจจากทั่วโลก สำหรับความเป็นเลิศด้านโซลูชัน ISO 20022 ของธนาคาร**

อ้างอิงข้อมูลจาก

* https://www.asiamoney.com/article/2by8y9igj3ylo42dtmwow/awards/best-bank-awards/thailands-best-bank-for-digital-solutions-2023-siam-commercial-bank

** https://grbizm.com/awards-2023/SCB secures five prestigious awards from top global institutions, solidifying its leadership in digital financial innovation for businessesSiam Commercial Bank (SCB), led by Mr. Thanawatn Kittisuwan, First Executive Vice President & Head of Digital Juristic & Payment Function; Ms. Thitima Charoenwiwattanasilp, First Senior Vice President, Transaction Banking Product Solutions Division; Ms. Pratarnporn Viranuvatti, First Senior Vice President, Payment and Liquidity Division; Mr. Thana Harn-Arsa, Senior Vice President, Retail Payment Ecosystem and Cross Border Division; and Ms. Piyamas Siriwat, Senior Vice President, Business Banking Non Lending Products Division, proudly announces the acquisition of five prestigious awards in 2023 from leading international institutions, recognizing its outstanding achievements in digital financial solutions and innovations for businesses. These accolades underscore SCB's commitment to leveraging digital technology to create cutting-edge financial solutions that empower businesses and drive sustainable growth. Aligned with its "Digital Bank with a Human Touch" strategy, these innovations seamlessly integrate advanced digital capabilities with personalized human interactions, enhancing the financial experience for customers and equipping them with the tools they need to thrive in today's dynamic business landscape.

Speaking about the achievement, Mr. Thanawatn Kittisuwan, First Executive Vice President & Head of the Digital Juristic & Payment Function at Siam Commercial Bank, remarked, "Aligned with our Digital Bank with a Human Touch strategy, the Bank is dedicated to harnessing digital technology capabilities to streamline workflows, ensuring the delivery of tailored financial products and services that precisely meet each customer's needs while addressing every dimension of business operations. Throughout 2023, we witnessed a remarkable 24% increase in business customers conducting financial transactions through digital channels compared to 2022, and this upward trend persists. These developments underscore our success in leveraging digital technology capabilities to forge cutting-edge financial solutions and innovations for businesses, fostering revenue generation, cost reduction, enhanced efficiency, and customer satisfaction. With a seamlessly interconnected financial experience across all channels, we are proud recipients of five prestigious awards recognizing excellence in digital financial solutions and innovations for business customers in 2023, bestowed by five leading international institutions."


The five international excellence awards for 2023 conferred upon Siam Commercial Bank include:

  1. The Best Bank API Solution in Thailand Award, presented by Alpha Southeast Asia, a preeminent institutional investment, banking, and capital markets magazine in Southeast Asia.
  2. The Best Mobile Payments & Authorization Solutions in Thailand Award, also awarded by Alpha Southeast Asia, recognized for the Mae Manee application, a comprehensive payment solution tailored for entrepreneurs.
  3. The Cross-Border QR Payment Award from the Digital CX Awards 2023, organized by The Digital Banker, lauding SCB's provision of a seamless payment experience for foreign tourists through Thai QR Code Payment.
  4. The Best Bank for Digital Solutions Award, bestowed by Asian Money, a distinguished financial magazine in Asia.*
  5. The Most Innovative Digital Bank Thailand 2023 Award, presented by Global Business Review, a renowned financial magazine offering comprehensive coverage of business news updates and insights from around the world, recognizing SCB's excellence in ISO 20022 solutions.**

Sources:

* https://www.asiamoney.com/article/2by8y9igj3ylo42dtmwow/awards/best-bank-awards/thailands-best-bank-for-digital-solutions-2023-siam-commercial-bank

** https://grbizm.com/awards-2023/

No comments

Powered by Blogger.