Header Ads

ครั้งแรกของ SCB TechX กับการเปิดตัว 'DevOps as a Service’ นวัตกรรมแพลตฟอร์มโซลูชัน xPlatform สำหรับลูกค้าองค์กร


บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ("SCB TechX" หรือ "บริษัท ฯ") ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา Application และให้บริการธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ล่าสุด เปิดตัว xPlatform แพลตฟอร์มโซลูชันที่ให้บริการนวัตกรรมในรูปแบบ 'DevOps as a Service' สำหรับลูกค้าองค์กรทุกระดับ และธุรกิจทุกประเภท ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ SCB TechX กับการปฏิวัติแพลตฟอร์ม ที่ได้ปรับขั้นตอนการทำงานภายใต้ Software Development Life Cycle (SDLC) ทั้งหมดให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นและพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดต้นทุนทั้งการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการ และบริหารจัดการ Cloud Resources ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด พร้อมช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้าน DevOps ด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด กล่าวว่า "SCB TechX ตระหนักดีว่าการเตรียมความพร้อมระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ให้ครอบคลุมกระบวนการ Software Development Life Cycle (SDLC) ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ต้องใช้เวลานาน ประกอบกับบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้าน DevOps ยังมีไม่มากในตลาด รวมถึงนักพัฒนา (Developer) เองไม่สามารถทำงานแทน DevOps ได้ทั้งหมด ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญ DevOps จาก SCB TechX จึงริเริ่มนำ Best Practice ของ DevOps มาปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็น xPlatform แพลตฟอร์มโซลูชันที่ให้บริการนวัตกรรมในรูปแบบ 'DevOps as a Service' สำหรับลูกค้าองค์กรทุกระดับ และธุรกิจทุกประเภท ลดเวลาในการเริ่มต้นและพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดต้นทุนทั้งการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการ เพื่อช่วยให้บริษัทส่งมอบงานได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรด้าน Devops เพิ่ม โดย xPlatform มีขั้นตอนการทำงานทั้งหมดแบบครบวงจรภายใต้ SDLC Process ของ Developer และ Operator ในรูปแบบ Simplifies User Interface ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้ Developer พัฒนาและส่งมอบงานทั้งหมดได้ด้วยตนเอง ผนวกกับทักษะของทีมงาน xPlatform ที่มีความเชี่ยวชาญระดับองค์กร จากประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้ DevOps ให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ จึงทำให้ xPlatform เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาและแก้ไขอย่างตรงจุด รวมถึงวิธีป้องกันปัญหาได้อย่างแท้จริง"


xPlatform เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรทุกระดับ และธุรกิจทุกประเภท โดยผู้ใช้งานที่เป็น Developer ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน DevOps ก็สามารถใช้บริการได้ เพราะระบบได้ออกแบบและปรับขั้นตอนการทำงานของ DevOps ทั้งหมดให้เป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การวางโครงสร้าง Infrastructure ถึง Deployment เพื่อให้ Developer ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น และสามารถบริหารงานของ DevOps ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ xPlatform ยังมีหน้าจอแสดงผลข้อมูล (Dashboard) ที่แสดงรายละเอียด Performance และสรุปภาพรวมการทำงานของแต่ละโปรเจ็คให้รับทราบได้ทันที ช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรของฝั่งบริหารจัดการและฝั่งปฏิบัติการให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำมากมายถูกส่งมอบผ่าน xPlatform อาทิ PointX, eKYC ฯลฯ

xPlatform พร้อมเป็นโซลูชันที่ช่วยพัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดให้แก่ทุกองค์กรที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถติดต่อทีม xPlatform ได้ที่ contact@scbtechx.io


For the first time, SCB TechX unveils 'DevOps as a Service,' an innovative xPlatform solution for corporate clients


SCB TechX Co., Ltd. is a digital technology expert, application developer, and provider of platform-as-a-Service under the SCBX Group. SCB TechX recently introduced an xPlatform solution providing 'DevOps as a Service' for businesses and corporate clients of any size. This is the first time SCB TechX has overhauled a platform with automation for the entire work process throughout software development life cycle (SDLC) to save time for project kicking off and efficient project development. This solution will also save operating costs in project development and cloud resource management optimization, enabling sustainable corporate growth by helping address the issue of the shortage of capable DevOps experts.


SCB TechX Chief Executive Officer, Mr. Trirat Suwanprateeb said, "SCB TechX is aware of the time-consuming process of ensuring readiness throughout the software development life cycle (SDLC) for smooth development and complete project delivery with quality meeting the goal set. This process is complicated by a shortage of talent possessing DevOps knowledge and skills, so much so that even developers cannot handle all the DevOps work. Most organizations are facing these issues, so a DevOps expert team from SCB TechX therefore adapted process automation with DevOps best practice and developed it as an xPlatform solution providing 'DevOps as a Service' for businesses and corporate clients of any size. DevOps as a Service effectively saves time in kicking off and developing projects, as well as project development operational costs to help companies deliver work faster without the need for more DevOps personnel. The xPlatform offers a complete turnkey workflow throughout the entire SDLC process for both the developer and operator sides on a simplified user interface that is convenient and user-friendly, enabling developers to develop and deliver all the work by themselves. On top of that, with the xPlatform team's skills and enterprise-level expertise and experience in applying DevOps for corporate clients, xPlatform understands the root cause of the problem and solves it precisely, as well as provides practical measures to help prevent problems from developing."

The xPlatform is ready to serve corporate clients and businesses of any size. Developers that are platform users are not required to have DevOps knowledge or experience, because the system has been designed and adjusted for entire work process automation – from developing infrastructure to deployment. This automation makes it easier for developers to use and manage DevOps work by themselves. In addition, the xPlatform features a dashboard, showing performance details and a performance overview of each project at a glance. It facilitates and expedites the work of management and operations personnel. At present, leading products and services delivered via the xPlatform include PointX, eKYC, and many more.

The xPlatform is ready to be a solution that helps develop and deliver products and services to the market for every interested business. For more information or consultation with expert software developers, the xPlatform team can be reached at contact@scbtechx.io

No comments

Powered by Blogger.