Header Ads

SCG x SCB จับมือร่วมสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ผลักดันอาคารยุคใหม่สู่สังคม Green อย่างยั่งยืน


SCG จับมือธนาคารไทยพาณิชย์ สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว ตั้งโมเดลให้บริการด้าน Green Finance แบบครบวงจรตั้งแต่ออกแบบโครงการจนถึงการยื่นขอสินเชื่อ หวังตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับอาคารสู่ Net Zero Building พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษและวงเงินสูงสุดตามที่ใช้จริง เพื่อร่วมผลักดันอาคารยุคใหม่สู่สังคม Green อย่างยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอาคารและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยมี นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG และนายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wholesale Banking Data, Strategy and Segment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมประกาศความร่วมมือ Pathway to Net Zero Building Package เพื่อตอกย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมร่วมกัน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG กล่าวว่า ปัจจุบันการทำสินเชื่อสีเขียว หรือ Green Finance เป็นที่นิยมและทำกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องด้วยสถานการณ์โลกเดือด หรือ Global Boiling ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ถือเป็นวาระความร่วมมือระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต่างต้องให้ความสำคัญ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนและร่วมแก้ปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมไปด้วยกัน บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวเพื่อมุ่งสู่ Net Zero เรามีบริการและทีมผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายการทำ Net zero สามารถเริ่มต้น Climate actions ที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยปัจจุบันมีประสบการณ์ในการทำอาคารเขียวสำเร็จแล้วมากกว่า 200 โครงการ ทำให้สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดและร่วมมือกับพันธมิตรในการขยายผลให้ตอบโจทย์ Net Zero Building ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการ ลดก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกได้

ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อสนับสนุนและผลักดันการสร้างสังคมเพื่อความยั่งยืนในภาพที่ใหญ่ขึ้น จากการให้บริการด้านสินเชื่อสีเขียวแบบครบวงจร โดยทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก SCG ที่จะช่วยประเมินผลโครงการและคำนวณต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้ประกอบการและโครงการ ทั้งยังมีแนวทางให้คำปรึกษา Framework และรูปแบบในการดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับการทำอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero อ้างอิงตามหลักการและมาตรฐานสากล ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการกู้ยืมสินเชื่อสีเขียว ก่อนส่งต่อกระบวนการไปยัง SCB ผู้ให้บริการด้านสินเชื่อต่อไป โดยมี Exclusive period สำหรับลูกค้าที่สนใจ ในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้เท่านั้น (เมษายน - มิถุนายน 2567)

นายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Wholesale Banking Data, Strategy and Segment Management ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารชั้นนำด้านความยั่งยืน โดยมีแผนผลักดันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ผ่านการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการในฐานะพันธมิตร (Trusted Partner) ที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ลูกค้าธุรกิจปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียว จึงดำเนินการร่วมกับองค์กรชั้นนำ ผ่านการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในหลากหลายอุตสาหกรรมสร้างการเติบโตเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธุรกิจที่ใช้บริการ SCG Building and Living Care Consulting ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามที่ใช้จริง ระยะเวลาสินเชื่อนานสูงสุด 10 ปี พร้อมดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารไทยพาณิชย์ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจาก SCG ในการวิเคราะห์ Pre-Gap Analysis โดยผู้เชี่ยวชาญ และ คำนวณคาร์บอนฟุตปรินท์อาคารหลังการดำเนินงาน (มูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาท) สำหรับผู้ที่แสดงความสนใจภายในช่วง เมษายน - มิถุนายน 2567 นี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน คุ้มค่าต่อการลงทุน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการการออกแบบ วิศวกรรมอาคาร และรับรองมาตรฐานเพื่ออาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council

สำหรับผู้สนใจรับบริการให้คำปรึกษาสินเชื่อสีเขียว Pathway to Net Zero Building สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล scgconsulting@scg.com , LINE@ : @SCGBLC, โทร 065-719-7909 หรือ ติดต่อได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์, โทร 093-834-8205


SCG and SCB collaborate to advance green loans Steering modern buildings toward a sustainable green future


SCG has partnered with Siam Commercial Bank (SCB) to support green loans by establishing a comprehensive Green Finance service model. This initiative covers everything from project design to loan application, catering to entrepreneurs looking to transition their buildings to net-zero structures. Special interest rates and generous credit limits tailored to actual usage are offered to encourage the transformation of modern buildings toward sustainability. The collaboration seeks to reduce greenhouse gas emissions from buildings and large construction projects. Mr. Wachirachai Kunamwattana, Head of Smart System Solution Business at SCG, and Mr. Thitipong Srisomburananont, Executive Vice President & Head of Wholesale Banking Data, Strategy, and Segment Management at SCB, jointly announced the "Pathway to Net Zero Building Package" collaboration. This partnership underscores their shared commitment to environmental stewardship for society.

Speaking about the collaboration, Mr. Wachirachai Kunamwattana, Head of Smart System Solution Business at SCG, said that green finance has gained significant traction both in Thailand and internationally. The escalating crisis referred to as Global Boiling demands urgent global cooperation across all sectors. To address this pressing issue effectively, SCG Building and Living Care Consulting Co., Ltd. offers specialized services and boasts a team of experts dedicated to guiding entrepreneurs toward achieving Net Zero goals. With a proven track record of completing over 200 green building projects, they are well-positioned to share their expertise and collaborate with partners to further the collective effort in reducing global greenhouse gas emissions in line with Net Zero Building guidelines.

The collaboration with Siam Commercial Bank aims to foster a sustainable society on a broader scale. SCG's team of seasoned experts will provide comprehensive green loan services, including project evaluation and cost estimation, to maximize value for entrepreneurs and their projects. Additionally, they offer advisory frameworks and operational models aligned with international principles and standards for building toward Net Zero. Interested customers can benefit from exclusive terms during the second quarter of 2024 (April - June) before the loan process is forwarded to SCB, the designated loan service provider.

Mr. Thitipong Srisomburananont, Executive Vice President & Head of Wholesale Banking Data, Strategy, and Segment Management at Siam Commercial Bank (SCB), expressed the bank's ambition to become a leading institution in sustainability. SCB is committed to achieving net-zero greenhouse gas emissions through its lending and investment activities by 2050. As a trusted partner that understands the intricacies of business, SCB aims to support and assist its business customers in adapting to and thriving in a sustainable, green society. To realize this vision, SCB collaborates with industry-leading entities, offering consulting services and supporting green loans across various sectors. This collaboration aims to foster sustainable economic growth while safeguarding the environment. Business customers utilizing SCG Building and Living Care Consulting services can benefit from the highest credit limits based on their actual needs, along with loan terms of up to 10 years at special interest rates offered by SCB, subject to the bank's specified conditions. Furthermore, SCB customers interested in participating in these sustainable projects will receive exclusive privileges from SCG. This includes expert-led pre-gap analysis and post-operation carbon footprint calculations for buildings (valued up to 100,000 baht) for those who express interest between April and June 2024. These initiatives are designed to support business customers in developing viable and sustainable projects, thereby enhancing future business opportunities and investment value.

SCG Building and Living Care Consulting Company Limited specializes not only in design services but also in building engineering and certification for various green building standards. These include energy-efficient buildings, health-promoting structures, and developments geared toward achieving Net Zero status. Remarkably, it stands as the only company in Thailand to have earned LEED Proven Provider certification from the U.S. Green Building Council.

For those interested in consulting services regarding the "Pathway to Net Zero Building" green loan program, inquiries can be directed to:

- LINE@: @SCGBLC
- Phone: 065-719-7909

Alternatively, you may reach out to an SCB Relationship Manager at 093-834-8205.


ข่าวโดย:


ประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วัลภา สุขใย โทร. 064-426-9456 E-mail: wanlapa.sookyai@scb.co.th
สุชีรา พินิจภารการณ์ โทร. 094-519-2251 Email: sucheera.pinijparakarn@scb.co.th


No comments

Powered by Blogger.