Header Ads

SCB TechX คว้ารางวัล Business Transformation Partner Award of the Year จากการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI ของไมโครซอฟท์


บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด ("SCB TechX" หรือ "บริษัท ฯ") ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา Application และให้บริการธุรกิจด้านแพลตฟอร์ม (Platform-as-a-Service) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) นำโดย นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเจษฎา โกนกระโทก Platform Services Manager และ นายกฤษฎา รามณรงค์ Cloud Network and Service Integration Associate Director ประกาศความสำเร็จคว้ารางวัล Business Transformation Partner Award of the Year ประเภท AI Innovation จากเวที Microsoft Thailand Partner Awards 2023 จัดโดย ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ SCB TechX ในฐานะ Solution Partner Designation ของไมโครซอฟท์ ในการร่วมกันสร้างสรรค์โซลูชันอันทันสมัยที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานแก่ลูกค้าระดับองค์กรผ่านการใช้นวัตกรรม AI ของไมโครซอฟท์ เพื่อนำเสนอดิจิทัลโซลูชันแบบครบวงจรที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการสร้างความสมดุลทางธุรกิจ ทั้งด้าน Intelligence, Creativity, Productivity และ Connectivity ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม และช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ดิจิทัลได้สำเร็จ (Digital Transformation) และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้รูปแบบการให้บริการที่คำนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible AI) สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ SCB TechX ในการมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง

งาน Microsoft Thailand Partner Awards 2023 จัดขึ้นเพื่อเชิดชูศักยภาพพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรของไมโครซอฟท์ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และเพิ่มขีดความสามารถให้ลูกค้าได้ประสบความสำเร็จ ผ่านโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่และความเชี่ยวชาญในแต่ละวงการและอุตสาหกรรม พร้อมช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ ด้วยแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากไมโครซอฟท์


SCB TechX earns Business Transformation Partner Award of the Year for utilizing Microsoft's AI Innovations to seamlessly drive corporate digital transformation SCB TechX Co., Ltd. (SCB TechX), a leading digital technology expert specializing in application development and Platform-as-a-Service under the SCBX Group, has been honored with the Business Transformation Partner Award of the Year in the AI Innovation category at the Microsoft Thailand Partner Awards 2023. Mr. Trirat Suwanprateeb, Chief Executive Officer of SCB TechX, along with Mr. Jesada Gonkratoke, Platform Services Manager, and Mr. Krisda Ramnarong, Cloud Network and Service Integration Associate Director, announced this prestigious achievement.

This award highlights SCB TechX's commitment and capabilities as a Microsoft Solution Partner. Collaborating with Microsoft, SCB TechX creates cutting-edge solutions that enhance efficiency for enterprise clients. Leveraging Microsoft's AI innovations, SCB TechX offers integrated digital solutions that boost competitiveness and foster business balance in Intelligence, Creativity, Productivity, and Connectivity. These innovations drive industry transformation and enable clients to achieve their digital transformation goals efficiently, adhering to a service model that prioritizes Responsible AI, aligned with SCB TechX's vision to become a premier technology company in Southeast Asia.

The Microsoft Thailand Partner Awards 2023 aims to acknowledge Microsoft's partners and collaborators who excel in providing innovative solutions and industry-specific expertise. These partnerships are instrumental in empowering customers to succeed, creating business opportunities, and enhancing capabilities for organizations of all sizes, from small and medium-sized enterprises to large public and private groups, leveraging Microsoft's new platforms and technologies.

No comments

Powered by Blogger.